Website Banner
   
 

 
    สมัครสมาชิก
 
    เมนูหลัก
 
     
 
   เครื่องรับสัญญาณ Receiver


     
 
RECEIVER DTV รุ่น KE-10 
เป็นเครื่อง รับ Digital ระบบ Ku-band แบบแฟิกซ์ สามารถรับทีวีไทยได้ 6 ช่อง และรายการอื่น ๆ รวมกว่า 50 ช่อง โดยใช้จานขนาด 60-75 cm เท่านั้น
ช่องรายการทั้งหมด
เทคนิค+การแก้ปัญหา  
วิธีการเเก้ไขปัญหาการรับชมดีทีวี
***รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
1. ไม่รับประกันช่องรายการต่าง ๆ ที่รับชมผ่านดาวเทียม เนื่องจากในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ ย้ายดาวเทียม หรือยกเลิกการออกอากาศได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการรายนั้น ๆ
2. ไม่รับประกัน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่ทำให้คุณสมบัติของอุปกรณ์ ณ เวลาที่ซื้อ ไม่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ
 
 
 
 
 
 
RECEIVER DTV รุ่น D-KHOOM 
เป็นเครื่อง รับ Digital รุ่นใหม่ล่าสุดของ DTV รองรับระบบ Bisskey สามารถรับรายการทีวีไทย และรายการอื่น ๆ รวมกว่า 50 ช่อง โดยใช้จานขนาด 60-75 cm เท่านั้น
*** ลูกค้าที่มีหน้าจานแดงอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถรับชมได้ ซื้อรีซีฟเวอร์ DTV รุ่น D-KHOOMไปเสียบดูได้เลย
วิธีการเเก้ไขปัญหาการรับชมดีทีวี
***รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
1. ไม่รับประกันช่องรายการต่าง ๆ ที่รับชมผ่านดาวเทียม เนื่องจากในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ ย้ายดาวเทียม หรือยกเลิกการออกอากาศได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการรายนั้น ๆ
2. ไม่รับประกัน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่ทำให้คุณสมบัติของอุปกรณ์ ณ เวลาที่ซื้อ ไม่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ

 
 
 
   
 
DTV-HD1
Re.  DTV  รุ่น  DTV-HD1  
Boxกล่องรับสัญญาณระบบ Full HD  1080     ชัดสุดสุด
ราคา  2,450  บาท 
 
 
 
  
 
   
  DTV-HD1
ชุดรับสัญญาณ  ระบบ  HD  full 1080
ใช้กับ  PLASMA, LCD, LED
 ราคาพิเศษ 2,900   บาท
 
 
 
  
 
     
 
DTV HD-1
receiver  dtv รุ่น  HD-1
สำหรับทีวี LCD, LED, PLASMA.....
 ราคาพิเศษ   2,450   บาท
 
 
 
  
 
     
  Receiver Dtv 
ราคาพิเศษ   850  บาท
 
 
  
 
     
Current Pageid = 74