Website Banner
   
 

 
    สมัครสมาชิก
 
    เมนูหลัก
 
     
 
  การรับประกันสินค้า


     
  สินค้าที่ซื้อไปแล้วเกิดปัญหาทางร้าน มีการรับประกันสินค้าตามระยะเวลาที่ผู้นำเข้า หรือผู้ผลิตกำหนดไว้ โดยสินค้าส่วนใหญ่จะมี การรับประกัน เป็นระยะเวลา 1 ปี แต่จะมีสินค้าบางชนิดที่มีการรับประกันน้อยกว่าหรือมากกว่านั้น เช่น
1. สินค้าที่ต้องใช้กลางแจ้ง ตากแดดตากฝน เช่น LNB KU-band รับประกัน 6 เดือน ยกเว้นมีใบรับประกันจากผู้ผลิตติดไว้เป็นอย่างอื่น 
2. รับประกัน 3 เดือน เช่น Splitter, Lineamp, DiSEqC Switch หรือสวิตช์ตัดต่อต่าง ๆ ยกเว้นมีใบรับประกันจากผู้ผลิตติดไว้เป็นอย่างอื่น 
3. ไม่รับประกัน รีโมทคอนโทรล แต่ถ้าซื้อไปแล้วเสีย สามารถส่งเปลี่ยนได้ทันที
4. หน้าจานดาวเทียม  รับประกัน 3 ปี ยกเว้นเกิดความเสียหายจากความประมาท หรือภัยธรรมชาติ
5. ไม่รับประกันช่องรายการต่าง ๆ ที่รับชมผ่านดาวเทียม เนื่องจากในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ ย้ายดาวเทียม หรือยกเลิกการออกอากาศได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการรายนั้น ๆ 
6. ไม่รับประกัน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่ทำให้คุณสมบัติของอุปกรณ์ ณ เวลาที่ซื้อ ไม่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ
ึ7.รับประกันสัญญาน 6 เดือน
 
 

 
     
 
  การเคลมสินค้า


     
  กรณีซื้อสินค้าไปไม่เกิน 15 วัน และเกิดปัญหาจากความผิดพลาดจากผู้ผลิต ทางร้าน ยินดีเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที ทั้งนี้สินค้าที่นำมาเปลี่ยน จะต้องอยู่ในสภาพเหมือนใหม่และไม่มีตำหนิ โดยลูกค้าต้องส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมาให้ทาง ทางร้าน ตรวจสอบก่อนหากเกินกว่า 15 วันไปแล้ว ทางร้าน มีความจำเป็นต้องส่งสินค้าที่มีปัญหานั้นให้แก่ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าสินค้าชนิดนั้น ๆ เพื่อทำการแก้ไขต่อไป 
 
   
 
     
 
  กรณีที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข


     
  กรณีดังต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขรับประกันสินค้าของทางร้าน  และไม่สามารถส่งสินค้าเคลมได้
- สินค้าที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากมีการแก้ไขดัดแปลง ซ่อมหรือโยกย้ายชิ้นส่วนใดๆ ของสินค้า ไหม้ แตก หรือ หัก 
- สินค้าที่ถูกนำไปใช้อย่างผิดวิธี ไม่ระมัดระวัง หรือใช้ด้วยความประมาท  เช่น นำสินค้าที่ต้องใช้ในร่มไปใช้กลางแจ้ง ใช้กระแสไฟเกิน หรือเกิดจากการเคลื่อนย้าย อุบัติเหตุ สารเคมี เป็นต้น 
- สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ  น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือฟ้าผ่า 
- สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องมาจากสัตว์ หรือแมลง เช่น หนู มด แมลงต่าง ๆ 
- มีการแกะตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ 
- สินค้าหมดระยะเวลารับประกัน หรือ Void รับประกันถูกแก้ไขหรือโดนทำลาย
 
   
 
     
 
  การซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้า


     
  - การส่งสินค้ามาเปลี่ยน หรือมาซ่อมในระยะเวลาประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ออกค่าขนส่งเอง ยกเว้นจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น หรือตามที่ ทางร้าน เห็นสมควรว่าสะดวกในการรับสินค้าคืน
- การส่งสินค้ามาเคลม หรือซ่อม ให้ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ เพราะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด (กรุณาแพ็คกันกระแทก เพื่อป้องกันความเสียหายด้วย) 
 
   
 
     
Current Pageid = 4