Website Banner
   
 

 
    สมัครสมาชิก
 
    เมนูหลัก
 
     
 
  ลูกค้าเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล


     
  1. ทางไปรษณีย์ (พัสดุ) ได้แก่ พัสดุธรรมดาและพัสดุ EMS (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)
2. ทางรถจักรยานยนต์ วิธีนี้เหมาะสำหรับสินค้าที่สามารถส่งทางรถจักรยานยนต์ได้เท่านั้น (เก็บค่าสินค้า และค่าขนส่งปลายทาง)
3. ทางรถยนต์ วิธีนี้เหมาะสำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และไม่สามารถส่งได้ทางรถจักรยานยนต์ 
(เก็บค่าสินค้าและค่าขนส่งปลายทาง)
 
   
 
     
 
  ลูกค้าต่างจังหวัด 


     
  1.ทางไปรษณีย์ (พัสดุ) ได้แก่ พัสดุธรรมดาและพัสดุ EMS (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)
2.โดยบริษัทขนส่ง (ชำระค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร) เก็บค่าขนส่งต้นทาง 
 
   
 
     
 
  อัตราค่าจัดส่งสินค้า


     
  ค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ
ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ดังนี้ 
1. กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ อัตราค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสินค้า และกล่องบรรจุ โดยคิดค่าบริการ ตามที่ไปรษณีย์กำหนด
2. กรณีจัดส่งทางรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้า และระยะทางในการจัดส่ง ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถาม ค่าจัดส่งได้จากทางร้าน (เก็บค่าขนส่งปลายทางเมื่อรับสินค้า)
 
     
  ค่าขนส่งในเขตต่างจังหวัด
ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ดังนี้ 
1.กรณีส่งทางไปรษณีย์ คิดค่าขนส่งตามน้ำหนักของสินค้ารวมกับกล่องบรรจุ  
2.กรณีส่งทางบริษัทขนส่ง คิดค่าขนส่งตามน้ำหนัก และขนาดของสินค้าตามที่บริษัทขนส่งกำหนด 
 
   
 
     
 
  ระยะเวลาในการรับสินค้า 


     
  1. การจัดส่งทางไปรษณีย์ สำหรับการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ชนิดด่วนพิเศษ (EMS) ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน (ในวันทำการ) และสำหรับการส่งสินค้าทางไปรษณีย์แบบพัสดุธรรมดา ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-4 วัน (ในวันทำการ)
2. การจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง สำหรับการส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่ง ลูกค้าจะได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วประมาณ 1-2 วันทำการ (ในวันทำการ) ยกเว้นเหตุสุตวิสัย

 
   
 
     
Current Pageid = 7